Thứ Tư, 19 tháng 9, 2012

CODE CHỮ CHẠY CÓ NỀN VÀ ĐỔI MÀU. Các bước thực hiện:
 1. Vào Thiết Kế -> Phần Tử Trang
2. Chọn Thêm Tiện Ích
3. Tạo một HTML/Javarscrip và thêm đoạn code bên dưới vào.
<marquee bgcolor=orange><font size=4 color=white "border:Blue 4px solid ><script language="JavaScript1.2">
var message= "Chào mừng các bạn đến với blog anhcuatoianh968.blogspot.com!"
var neonbasecolor="Red"
var neontextcolor="white "
var flashspeed=100  //in milliseconds
var n=0
if (document.all||document.getElementById){
document.write('<font size=5color="'+neonbasecolor+'">')
for (m=0;m<message.length;m++)
document.write('<span id="neonlight'+m+'">'+message.charAt(m)+'</span>')
document.write('</font>')
}
else
document.write(message)

function crossref(number){
var crossobj=document.all? eval("document.all.neonlight"+number) : document.getElementById("neonlight"+number)
return crossobj
} 
function neon(){
if (n==0){
for (m=0;m<message.length;m++)
//eval("document.all.neonlight"+m).style.color=neonbasecolor
crossref(m).style.color=neonbasecolor
}

//cycle through and change individual letters to neon color
crossref(n).style.color=neontextcolor

if (n<message.length-1)
n++
else{
n=0
clearInterval(flashing)
setTimeout("beginneon()",1500)
return
}
}

function beginneon(){
if (document.all||document.getElementById)
flashing=setInterval("neon()",flashspeed)
}
beginneon()
</script></font></marquee>
Trong đó bạn thay: phần màu xanh là nội dung cần hiển thị của bạn. phần màu đỏ là thay đổi màu theo ý thích của bạn. chúc thành công.     XEM KẾT QUẢ.
Telcom6

Không có nhận xét nào: