Thứ Tư, 19 tháng 9, 2012

CODE CHỮ CHẠY- KHUNG - NỀN - NHẤP NHÁY.


  Các bước thực hiện:
 1. Vào Thiết Kế -> Phần Tử Trang
2. Chọn Thêm Tiện Ích
3. Tạo một HTML/Javarscrip và thêm đoạn code bên dưới vào.
<marquee behavior="alternate" style="border:Blue 4px SOLID" bgcolor=white ><font size=4 color=blue "border:Blue 4px solid ><a href="DÁN CODE HOẶC ĐỊA CHỈ ẢNH ĐỘNG VÀO ĐÂY." border="0" /></a> </font></marquee>
CÓ HAI CÁCH ĐỂ THỰC HIỆN:
  • CÁC BẠN VÀO ĐÂY ĐỂ LÀM CHỮ ĐỘNG, LẤY CODE Ở ĐÓ DÁN VÀO CODE BÊN TRÊN.
  • MỞ PHOTOSHOP LÀM MỘT ẢNH ĐỘNG VỚI NỘI DUNG CHỮ NHẤP NHÁY THEO Ý ĐỊNH CỦA BẠN . TẢI ẢNH ĐỘNG ĐÓ LÊN BLOG CỦA BẠN , MỞ ẢNH TRONG TAB MỚI , SAO CHÉP ĐỊA CHỈ CỦA ẢNH RỒI DÁN VÀO CODE BÊN TRÊN , LƯU LẠI VÀ XEM KẾT QUẢ. CHÚC THÀNH CÔNG.
Telcom6 

Không có nhận xét nào: