Thứ Tư, 19 tháng 9, 2012

CODE CHỮ CHẠY TỔNG HỢP. Các bước thực hiện:
 1. Vào Thiết Kế -> Phần Tử Trang
2. Chọn Thêm Tiện Ích
3. Tạo một HTML/Javarscrip và thêm đoạn code bên dưới vào.
CODE CHỮ CHẠY ĐƠN GIẢN :  <marquee span style"> <font size=4 color=white> TẠM BIỆT ! MONG RẰNG BẠN ĐƯỢC THƯ GIẢN KHI GHÉ THĂM TRANG CỦA TÔI. HẸN GẶP LẠI. </font></marquee>
CODE CHỮ CHẠY CÓ LIÊN KẾT ĐẾN MỘT TRANG KHÁC :   <a href="http://anhcuatoianh968.blogspot.com/"><marquee behavior="alternate"> <font size=6 color=red> QUANGHIEN968.
 </font></marquee></a>
CODE CHỮ CHẠY TRONG KHUNG :  <marquee  behavior="alternate" style="border:Blue 4px SOLID"><font size=4 color=white> QUANGHIEN968 XIN CHÀO CÁC BẠN.</font></marquee>
CODE CHỮ CHẠY CÓ NỀN :  <marquee bgcolor=orange><font size=4 color=white "border:Blue 4px solid >CHÀO MỪNG CÁC BẠN GHÉ THĂM QUANGHIEN968-BẠN CẤP HAI,</font></marquee>
CODE CHỮ CHẠY CÓ KHUNG CÓ NỀN :  <marquee behavior="alternate" style="border:white 4px SOLID" bgcolor=orange><font size=4 color=white "border:Blue 4px solid >CHÀO MỪNG CÁC BẠN GHÉ THĂM QUANGHIEN968-BẠN CẤP HAI,</font></marquee>
CODE CHỮ CHẠY CÓ KHUNG VÀ NHẤP NHÁY :  <marquee  behavior="alternate" style="border:Blue 4px SOLID"><font size=4 color=white> <img border="0" src="http://3.bp.blogspot.com/-Q4JQ8wrRFqA/T-vw1Uo0U0I/AAAAAAAALDw/PlMpt15PyOo/s1600/CHOP-MOI.gif" /></font></marquee>
Trong đó bạn thay:   <marquee direction=down>  để chữ chạy xuống .    <marquee direction=up>  để chữ chạy lên.    <marquee behavior="alternate"> để chữ chạy qua chạy lại.      <marquee direction="left">  để chữ chạy từ phải sang trái.    <marquee direction="Right"> để chữ chạy từ trái sang phải.                        trong khi đó ở đoạn  
<font size=6 >   điều chỉnh chữ to hay nhỏ.      color=Red thay đổi màu cho chữ.   màu xanh lá là nơi bạn cần thay đổi nội dung hay địa chỉ của bạn.  chúc các bạn thành công.      XEM THỬ KẾT QUẢ.
Telcom6 

Không có nhận xét nào: