Thứ Tư, 12 tháng 9, 2012

VNPT địa phương chuẩn bị gì cho mô hình mới?


ICTnews - Sau khi VNPT đưa ra chủ trương các Viễn thông tỉnh, TP phải lần lượt hạch toán độc lập và chuyển sang mô hình Công ty TNHH một thành viên thì VNPT các tỉnh, TP đã “tập dượt” như thế nào cho việc chuyển đổi?
Ông Trần Danh Việt, Giám đốc VNPT Hà Tĩnh:
1a.png
Theo đề án tái cơ cấu VNPT, việc chuyển đổi các VNPT địa phương được thực hiện theo lộ trình từ 2012 đến 2014. Hà Tĩnh là tỉnh nghèo, do đó khi chuyển sang mô hình Công ty TNHH một thành viên chắc chắn sẽ không tránh khỏi những khó khăn. Tuy nhiên, với chủ trương của Tập đoàn VNPT là tái cơ cấu để các đơn vị tự đổi mới, phát triển mạnh lên, lãnh đạo và CBCNV VNPT Hà Tĩnh đã làm việc với tinh thần đổi mới và sẵn sàng để chuyển đổi. Nhằm đảm bảo cân bằng thu chi, VNPT Hà Tĩnh cho rà soát lại các dịch vụ, đầu tư thu gọn, chỉ tập trung đầu tư vào những khu vực trọng điểm, mang lại nguồn lợi nhuận cao. Đồng thời, thực hiện các giải pháp cắt giảm chi phí và tăng doanh thu.
Ông Nguyễn Hoàng Linh, Giám đốc VNPT Quảng Trị:
1a.png
Chuyển sang mô hình Công ty TNHH 1 thành viên có nghĩa là các đơn vị phải hạch toán độc lập thay cho hạch toán phụ thuộc trước đây. Do đó, VNPT các tỉnh miền Trung sẽ gặp nhiều khó khăn. Giám đốc Công ty phải chủ động trong điều hành SX-KD của đơn vị, là người phải chịu trách nhiệm cao nhất trong việc ra quyết định từ việc đầu tư như thế nào, vay từ nguồn nào cho hiệu quả đến các quyết định sử dụng lao động, thực hiện trách nhiệm đối với người lao động.... Mấy năm qua, VNPT Quảng Trị đã có nhiều đổi mới quyết liệt trong SX-KD nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị. Đây được xem như là giai đoạn tập dượt của VNPT Quảng Trị trong lộ trình chuyển đổi mô hình hoạt động. Hiện VNPT Quảng Trị đã chiếm giữ hơn 40% thị phần dịch vụ di động và cố định, tuy nhiên do điều kiện KT-XH của tỉnh chưa phát triển nên doanh thu bình quân/thuê bao/tháng (ARPU) không cao. Ủng hộ chủ trương của Tập đoàn, VNPT Quảng Trị sẽ nỗ lực cắt giảm chi phí, nâng cao doanh thu để tiến tới cân bằng thu chi và có lãi.
Ông Trần Tấn Dũng, Giám đốc VNPT Phú Yên:
1a.png
Việc chuyển đổi các VNPT địa phương sang mô hình Công ty TNHH một thành viên là xu thế tất yếu. Tuy nhiên, khi chuyển sang mô hình đó, các doanh nghiệp phải đương đầu với nhiều khó khăn. Thứ nhất, ý thức kinh doanh của CBCNV chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của cơ chế thị trường; do đó để nâng cao năng suất lao động, phát huy hiệu quả cao trong công việc phải có quá trình chứ không thể thay đổi ngay. Thứ hai, chúng tôi đang băn khoăn về cơ chế vốn, phải tiếp cận các nguồn vốn như thế nào để có thể mở rộng đầu tư, phát triển hoạt động SX-KD. Tuy nhiên, việc chuyển đổi mô hình Công ty TNHH một thành viên cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các VNPT địa phương chủ động triển khai hoạt động SX-KD trên cơ sở tự cân đối các nguồn lực, cân nhắc các lĩnh vực đầu tư hợp lý, từ đó ra quyết định nhanh chóng để đáp ứng kịp thời năng lực cạnh tranh với các đối thủ khác trên địa bàn.
Ông Dương Tuấn Anh, VNPT Thừa Thiên Huế:
1a.png
Theo đề án tái cơ cấu của Tập đoàn, VNPT Thừa Thiên Huế là một trong những VNPT tỉnh, thành có lợi nhuận dương. Do đó, theo lộ trình, VNPT Thừa Thiên Huế là một trong những đơn vị đầu tiên chuyển đổi thành mô hình Công ty TNHH một thành viên. Hiện VNPT Thừa Thiên Huế đã sẵn sàng về tổ chức bộ máy, phương án kinh doanh ... để ngay sau khi có chỉ đạo tái cơ cấu của Tập đoàn sẽ tiến hành chuyển đổi ngay thành Công ty TNHH một thành viên và bắt tay triển khai những phương án kinh doanh theo mô hình mới một cách hiệu quả nhất, đảm bảo nguồn vốn và lợi nhuận cho Tập đoàn và đơn vị.
Ông Trần Đoàn Đức, Phó Giám đốc VNPT Quảng Nam:
1a.png
Nắm bắt chủ trương của Tập đoàn về chuyển đổi mô hình hoạt động VNPT địa phương thành Công ty TNHH một thành viên, từ đầu năm 2012, VNPT Quảng Nam đã xây dựng lại cơ chế giao kế hoạch cho các đơn vị cơ sở với mục tiêu phải tự cân đối thu chi, không được lỗ. Đến nay, 70% số đơn vị cơ sở của VNPT Quảng Nam đã tự cân đối thu chi. Tuy nhiên, do đặc thù của tỉnh có nhiều huyện miền núi, đời sống KT-XH còn nhiều khó khăn nên VNPT Quảng Nam phải duy trì mức hỗ trợ cho một số huyện như Tiên Phước, Trà My, Nam Giang... Bên cạnh đó, VNPT Quảng Nam rà soát lại các dịch vụ, đặc biệt là các dịch vụ thuê của các công ty dọc, thực hiện cắt giảm chi phí không cần thiết để đảm bảo nguồn chi hợp lý từ đó gia tăng lợi nhuận.
Telcom6(theo Báo Bưu điện )

Không có nhận xét nào: