Thứ Tư, 19 tháng 9, 2012

CODE CHO ẢNH DỂ XỬ DỤNG.


 Các bước thực hiện:
 1. Vào Thiết Kế -> Phần Tử Trang
2. Chọn Thêm Tiện Ích
3. Tạo một HTML/Javarscrip và thêm đoạn code bên dưới vào.
CODE BỐN ẢNH CHẠY TỪ TRÁI QUA PHẢI : <marquee direction="right" scrolldelay="5" scrollamount="2" onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()">
 " <img border="0" src="
http://1.bp.blogspot.com/-M7dRCmA12Bc/T8zNC8MI9MI/AAAAAAAAKgM/Zg7VuNQvZ_A/s1600/140411_van-hoa_people3.jpg
">"
 " <img border="0" src="link ảnh">"
 " <img border="0" src="link ảnh">"
 " <img border="0" src="link ảnh">"
   </marquee>

CODE BỐN ẢNH CHẠY TỪ PHẢI QUA TRÁI : <marquee direction="
left
" scrolldelay="5" scrollamount="2" onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()">
 " <img border="0" src="
http://1.bp.blogspot.com/-M7dRCmA12Bc/T8zNC8MI9MI/AAAAAAAAKgM/Zg7VuNQvZ_A/s1600/140411_van-hoa_people3.jpg
">"
 " <img border="0" src="link ảnh">"
 " <img border="0" src="link ảnh">"
 " <img border="0" src="link ảnh">"
   </marquee>
CODE BỐN ẢNH CHẠY QUA CHẠY LẠI : <marquee 
behavior="alternate">
scrolldelay="5" scrollamount="2" onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()">
 " <img border="0" src="
http://1.bp.blogspot.com/-M7dRCmA12Bc/T8zNC8MI9MI/AAAAAAAAKgM/Zg7VuNQvZ_A/s1600/140411_van-hoa_people3.jpg
">"
 " <img border="0" src="link ảnh">"
 " <img border="0" src="link ảnh">"
 " <img border="0" src="link ảnh">"
   </marquee>
CODE BỐN ẢNH CHẠY LÊN : <marquee 
direction=up>
scrolldelay="5" scrollamount="2" onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()">
 " <img border="0" src="
http://1.bp.blogspot.com/-M7dRCmA12Bc/T8zNC8MI9MI/AAAAAAAAKgM/Zg7VuNQvZ_A/s1600/140411_van-hoa_people3.jpg
">"
 " <img border="0" src="link ảnh">"
 " <img border="0" src="link ảnh">"
 " <img border="0" src="link ảnh">"
   </marquee>
CODE BỐN ẢNH CHẠY XUỐNG : <marquee 
direction=down>
 scrolldelay="5" scrollamount="2" onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()">
 " <img border="0" src="
http://1.bp.blogspot.com/-M7dRCmA12Bc/T8zNC8MI9MI/AAAAAAAAKgM/Zg7VuNQvZ_A/s1600/140411_van-hoa_people3.jpg
">"
 " <img border="0" src="link ảnh">"
 " <img border="0" src="link ảnh">"
 " <img border="0" src="link ảnh">"
   </marquee>

Trong phần link ảnh các bạn chú ý là phải tải ảnh lên một trang nào đó , mở ảnh trong tab mới , sao chép địa chỉ ở bên trên dán vào chỗ link ảnh là xong .  bạn muốn có bao nhiêu ảnh trong một code thì nhân bản đoạn " <img border="0" src="link ảnh">" lên bao nhiêu lần .    để điều chỉnh cho ảnh hiện thị lớn hay nhỏ các bạn giảm hoặc tăng trong s1600  của địa chỉ ảnh.
- Các bạn XEM TRƯỚC TẠI ĐÂY. CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG.
Telcom6 

Không có nhận xét nào: