Thứ Hai, 17 tháng 9, 2012

Hình ảnh trên công trường


 Nguyễn Thường Công nhân bậc 7/7 áp dụng nghiệp vụ thui chó vào thi công măng sông cáp

                                   Áp dụng nghiệp vụ se chỉ luồn kim vào thi công hàn nối cáp quang

                                                     Vừa hàn nối cáp vừa thổi cơm, đảm đang quá

Không có nhận xét nào: