Thứ Tư, 19 tháng 9, 2012

Tiêu đề bài đăng mới với hiệu ứng chạy ngang.


  Tiện ích này sử dụng feed để lấy dữ liệu bài đăng, không lấy các ảnh thumb do vậy các bạn có thể yên tâm nó không ảnh hưởng nhiều tới tốc độ load blog của ban.
 ☼ Cách tiến hành:
   1- Đăng nhập vào Blog
   2- Vào thiết kế
   3- Chọn Phần Tử Trang
   4- Chọn Thêm tiện ích > Thêm HTML/Javacript, sau đó dán toàn bộ code này vào:
<script style="text/javascript" src="http://dl.dropbox.com/u/70549761/File-phu/namkna-blogspot-com/scrolling_blogger_posts.js">  </script>
<script style="text/javascript"> 
var nMaxPosts = 15; 
var sBgColor;
var nWidth;
var nScrollDelay = 175;
var sDirection="left";
var sOpenLinkLocation="N";
var sBulletChar="•";
</script> 
<script style="text/javascript" src="http://anhcuatoianh968.blogspot.com/feeds/posts/default?alt=json-in-script&callback=RecentPostsScrollerv2"> </script>
- Trong đó:
  • Thay  http://namkna.blogspot.com thành URL (địa chỉ) blog của bạn.
  • var nMaxPosts = 15; là số lượng bài mới được lấy từ feed. 
  • var sDirection="left"; Chiều chạy của chữ, trường hợp này là từ trái qua phải, nếu muốn chạy ngược lại từ phải sang trái thì thay từ "left" thành "right".
  • var nScrollDelay = 175; Là tốc độ của hiệu ứng (số càng nhỏ tiêu đề chạy càng nhanh và ngược lại)
      thay http://anhcuatoianh968.blogspot.com thành địa chỉ blog của bạn.
   4- Click chọn  Lưu   lại và xem thành quả.
Telcom6

Không có nhận xét nào: